CEE Specialty s.r.o. - Underwriting Agency

je česká společnost licencovaná a regulovaná ČNB, která je tzv. MGA, tj. „managing general agent“. Jedná se o druh pojišťovacího agenta, kterému byla udělena upisovací pravomoc (tzv. binding authority) a může sjednávat pojistné smlouvy a vykonávat další související činnosti jménem a na účet partnerských pojišťoven.  

je nepřímo vlastněna fondem soukromého kapitálu RCI II s hlavními akcionáři Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropským investičním fondem

CEE Speciality má pobočku v Bukurešti v Rumunsku.

PROČ SPOLUPRACOVAT S CEE SPECIALTY 

 • CEE Specialty sjednává pojištění pro zahraniční renomované pojistitele s ratingem „A“ či lepším
 • pojistné smlouvy jsou v češtině a podle českého práva, pojistné doložky na Marine a Cargo pojištění jsou standardně v angličtině
 • CEE Specialty neuplatňuje minimální pojistné
 • flexibilní a rychlé služby
 • zkušený tým upisovatelů s oprávněním k samostatnému úpisu rizik a s podporou silných zahraničních pojišťoven
 • elektronické pojistné smlouvy (na přání klienta i v tištěné podobě)
 • inovativní přístup s důrazem na potřeby klienta

PARTNERSKÉ POJIŠŤOVNY

Lloyd’s Brussels s ratingem A.M. Best (A “excellent”); Standard & Poor’s (A+ “strong”); and Fitch Ratings (AA- “very strong”)

HDI Global Specialty SE s ratingem A+ od Standard & Poor´s a A (stable outlook) od A.M. Best, jedná se o joint venture společnost založenou společnostmi Hannover Re a HDI Global SE. 

POJISTNÉ PRODUKTY 

V současnosti CEE Specialty nabízí:

 • všechny druhy odpovědnostních pojištění (obecná, produktová, profesní vč. IT a zdravotnických zařízení, D&O)
 • pojištění přepravy (Cargo) vč. DSU 
 • pojištění celních záruk
 • pojištění smluvních záruk (záruky za nabídku / bid bond, záruky za řádné provedení díla / performance bond, záruky za vady v záruční době / maintenance bond, záruky za zálohovou platbu / advance payment bond, záruky za zádržné / retention bond)
 • pojištění kybernetických rizik (v současné době je úpis tohoto produktu dočasně pozastaven)
 • pojištění majetku vč. technických rizik a stavebně-montážní pojištění 
 • pojištění lodí