CEE Specialty s.r.o. - Underwriting Agency

Česká společnost licencovaná a regulovaná ČNB, která je tzv. MGA, tj. „managing general agent“. 

Jedná se o druh pojišťovacího agenta, kterému byla udělena upisovací pravomoc (tzv. binding authority) a může sjednávat pojistné smlouvy a vykonávat další související činnosti jménem a na účet partnerských pojišťoven.  

CEE Speciality je nepřímo vlastněna fondem soukromého kapitálu RCI II s hlavními akcionáři Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropským investičním fondem.

Naši pobočku naleznete také v Bukurešti v Rumunsku.

PROČ SPOLUPRACOVAT S CEE SPECIALTY 

  • CEE Specialty sjednává pojištění pro zahraniční renomované pojistitele s ratingem „A“ či lepším
  • pojistné smlouvy jsou v češtině a podle českého práva, pojistné doložky na Marine a Cargo pojištění jsou standardně v angličtině
  • CEE Specialty neuplatňuje minimální pojistné
  • flexibilní a rychlé služby
  • zkušený tým upisovatelů s oprávněním k samostatnému úpisu rizik a s podporou silných zahraničních pojišťoven
  • elektronické pojistné smlouvy (na přání klienta i v tištěné podobě)
  • inovativní přístup s důrazem na potřeby klienta

PARTNERSKÉ POJIŠŤOVNY

Lloyd’s Brussels s ratingem A.M. Best (A “excellent”); Standard & Poor’s (A+ “strong”); and Fitch Ratings (AA- “very strong”)

HDI Global Specialty SE s ratingem A+ od Standard & Poor´s a A (stable outlook) od A.M. Best.

POJISTNÉ PRODUKTY - CO NABÍZÍME