Lloydsbanner

POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ / D&O 

Členové statutárních orgánů společností ručí za újmy způsobené při výkonu funkce v některých případech až veškerým svým majetkem. Pojišťovna Lloyd’s Insurance Company S.A. nabízí prostřednictvím CEE Specialty s.r.o. pojištění D&O, které poskytuje širokou ochranu před nároky na náhradu újmy způsobené při výkonu funkce člena statutárního orgánu či manažera. 

HLAVNÍ VÝHODY 

  • Limit plnění až 250 mil. Kč 
  • Roční agregátní limit plnění až do dvojnásobku základního limitu
  • Pojištění se vztahuje i na všechny dceřiné společnosti
  • Nulová spoluúčast a celosvětový rozsah pojistného krytí  
  • Prodloužená lhůta 12 měsíců pro uplatnění nároků ZDARMA 
  • Neomezené retroaktivní krytí 
Jakub_Svab

Jakub Šváb

Senior Underwriter
+420 604 944 148
jakub.svab@cee-specialty.eu

Jiri_Kamarad

Jiří Kamarád

Senior Underwriter
+420 602 648 928
jiri.kamarad@cee-specialty.eu