Časté dotazy týkající se CEE Specialty s.r.o. 

Je CEE Specialty pojišťovna? 

 • Ne, CEE Specialty není pojišťovna, nýbrž underwriting agency, resp. MGA. Z pohledu české legislativy MGA spadá do kategorie samostatných zprostředkovatelů dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. 

Co je to ta MGA? 

 • MGA je zkratka z anglického „managing general agent“ a jedná se o zvláštní druh pojišťovacího agenta, kterému byla udělena pojišťovací pravomoc (tzv. „binding authority“, česky „upisovací autorita“) a může sjednávat pojistné smlouvy a vykonávat další související činnosti jménem a na účet pojišťovny, která upisovací autoritu udělila.

Je CEE Specialty česká nebo zahraniční společností? 

Kdo je vlastníkem CEE Specialty? 

 • většinovým vlastníkem je KOM-EKO Holdings S.A. se sídlem v Lucembursku, který je vlastněn fondem Royalton Capital Investors II mezi jehož investory patří Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropský investiční fond (EIF).

Je CEE Specialty jako pojišťovací zprostředkovatel konkurencí pojišťovacím makléřům?

 • Ne, naopak CEE Specialty sjednává pojištění právě prostřednictvím pojišťovacích makléřů. V tomto ohledu se chová stejně jako jiné pojišťovny s tím rozdílem, že pro CEE Specialty jsou pojišťovací makléři jediným a výhradním distribučním kanálem. 

Pro které pojišťovny může CEE Specialty sjednávat pojištění? 

Pojištění sjednáváme pro velké a renomované mezinárodní pojistitele; konkrétně:

 • Lloyds of Brussels 
 • HDI Global Specialty SE (švédská pobočka) – rating A+ od Standard & Poor´s a A (Stabilní výhled) od A.M. Best / jedná se o joint venture společnost založenou společnostmi Hannover Re a HDI Global SE. 
 • Historicky také Argo Global SE - mateřská společnost Argo Group International Holdings Ltd. Je kótovaná na newyorské burze cenných papírů. 

Mohou pojišťovny, pro které CEE Specialty sjednává pojištění, působit v ČR? 

 • Ano mohou a jsou uvedeny v seznamu zahraničních pojišťoven a poboček pojišťoven poskytujících přeshraniční služby v ČR vedeném ČNB. 

Komu hradí klient (pojistník) či inkasující makléř pojistné za sjednané pojistné smlouvy prostřednictvím CEE Specialty  

 • Pojistné se uhradí na účet CEE Specialty, která má založené samostatné účty pro jednotlivé partnerské pojišťovny a pro jednotlivé druhy pojištění. CEE Specialty následně přeposílá vybrané pojistné každý měsíc na účty zahraničních partnerských pojišťoven. 

U zahraničních pojišťoven je obvyklé, že uplatňují relativně vysoké minimální pojistné. Platí to i v případě nabídky pojištění přes CEE Specialty? 

 • Ne, u nás žádné minimální pojistné nemáme.

V jakém jazyce jsou u CEE Specialty pojistné smlouvy a nabídky pojištění? 

 • Pojistné smlouvy a nabídky pojištění jsou samozřejmě v češtině. Na žádost klienta či makléře ale můžeme připravit česko-anglické znění. Pojistné smlouvy na Marine a Cargo pojištění je standardně v angličtině.

Jaké druhy pojištění nabízíte? 

 • V současnosti CEE Specialty nabízí všechny druhy odpovědnostních pojištění (obecná, produktová, profesní vč. IT a zdravotnických zařízení, D&O) a pojištění lodí. Během února 2020 začneme nabízet také pojištění majetku, stavebně-montážní pojištění, pojištění přepravy a pojištění kybernetických rizik. 

Nabízíte i pojištění pro retailové zákazníky (fyzické osoby)? 

 • Ne, CEE Specialty sjednává pojištění výhradně pro podnikatelské subjekty (vč. živnostníků).  

Jak se se budou řešit pojistné události? 

 • CEE Specialty má licenci pro výkon činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí a je oprávněna řešit pojistné události samostatně, resp. ve spolupráci a pod dohledem smluvních pojišťoven.

  Hlášení pojistných událostí bude vždy řešeno v pojistných smlouvách, kde bude přesně popsáno kam hlásit pojistnou událost. CEE Specialty a její partnerské pojišťovny mají přístup k rozsáhlým sítím korespondentů pro řešení škod mimo Českou republiku.

  Pojistná plnění budou hrazena přímo partnerskými pojišťovnami nebo jejich jménem Underwriting Agency, která má pro tyto účely zřízeny separátní účty.

Co když budu mít na CEE Specialty stížnost? 

 • Dotazy a stížnosti budou postoupeny společnosti CEE Specialty s.r.o. na tato kontaktní spojení:
  Adresa: Francouzská 121/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2
  Identifikátor datové schránky: s7yxcqy
  Jednatel: Tomáš Maršálek
  Tel.: +420 725 73 11 99
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Zákazníci, pojištění nebo jiné oprávněné osoby mohou stížnosti zasílat v písemné podobě společnosti CEE Specialty s.r.o., která je povinna stížnost neprodleně postoupit pojistiteli k vyřízení. Stížnost bude vyřízena v nejkratší možné lhůtě, ve většině případů do 30 dnů od data obdržení. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné se obrátit na Českou národní banku (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1), která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím v České republice.