CustombondsBanner

ZÁRUKY NA ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU

sjednáváme pojistné smlouvy jménem a na účet společnosti HDI Global Specialty SE (rating „A+“). 

Poskytujeme záruky akceptované celními orgány na všechny běžné celní režimy.

Smlouva o poskytnutí záruky se uzavírá na dobu jednoho roku s možností prodloužení. Záruční listina je vystavena na dobu neurčitou.

PROČ S CEE SPECIALTY

 • česká společnost licencovaná a regulovaná ČNB; nepřímo vlastněna fondem soukromého kapitálu RCI II s hlavními akcionáři Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropským investičním fondem 
 • upisujeme jménem renomovaných světových pojistitelů na českém, slovenském i mezinárodním trhu 
 • nabízíme lokální na míru upravené řešení pojistných rizik; pojistné smlouvy jsou v češtině a podle českého práva 
 • zkušený tým upisovatelů s rozhodovacími pravomocemi 
 • likvidace škod prostřednictvím české nezávislé společnosti 

Pojistné krytí:

 • nesplněné závazky pojištěného (držitele záruky) požadované celními orgány do výše sjednaného limitu za zboží, které bylo propuštěno do některého z celních režimů

 • pojistným nebezpečím se rozumí vznik celního dluhu

Hlavní výhody:

 • záruky na zajištění celního dluhu jsou plnohodnotnou alternativou bankovních záruk
 • pojistná záruka se na rozdíl od bankovního ručení nechová vůči klientovi jako úvěr, nesnižuje úvěrovou linku – můžete si tedy od banky půjčit více peněz – a nevstupuje do účetnictví pojištěného jako případný finanční závazek
 • pojištěný (držitel záruky) hradí pouze pojistné, žádné další poplatky
 • rychlé zpracování nabídky, vstřícnější přístup k pojištěnému (držiteli záruky) než v bance
 • flexibilita zajištění vč. varianty bez zajištění

Rozhovor: Pojištění celních záruk

Katerina_Slapnickova

Kateřina Slapničková

Senior Underwriter
+420 728 699 503
katerina.slapnickova@cee-specialty.eu

 

Jana_Zarybnicka

Jana Zárybnická

Senior Cargo Underwriter

+420 777 801 062

jana.zarybnicka@cee-specialty.eu

Iveta_Ille_Hofmannova

Iveta Ille Hofmannová

Odborný poradce
jednatelka Surety Partners s.r.o.vázaný zástupce CEE Specialty s.r.o.
+420 603 543 215
ih@cee-specialty.eu