ZÁRUKY NA ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU

sjednáváme pojistné smlouvy jménem a na účet společnosti HDI Global Specialty SE (rating „A+“). HDI Global Specialty SE je joint-venture společnost založená Hannover Re a HDI Global SE, které jsou silnými a etablovanými hráči na mezinárodním pojistném a zajistném trhu.

Poskytujeme záruky akceptované celními orgány na všechny běžné celní režimy.

Smlouva o poskytnutí záruky se uzavírá na dobu jednoho roku s možností prodloužení. Záruční listina je vystavena na dobu neurčitou.

PROČ CEE SPECIALTY S.R.O. 

 • česká společnost licencovaná a regulovaná ČNB; nepřímo vlastněna fondem soukromého kapitálu RCI II s hlavními akcionáři Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropským investičním fondem 
 • upisujeme jménem renomovaných světových pojistitelů na českém a slovenském trhu 
 • nabízíme lokální na míru upravené řešení pojistných rizik; pojistné smlouvy jsou v češtině a podle českého práva 
 • zkušený tým upisovatelů s rozhodovacími pravomocemi 
 • likvidace škod prostřednictvím české nezávislé společnosti 

Pojistné krytí:

 • nesplněné závazky pojištěného (držitele záruky) požadované celními orgány do výše sjednaného limitu za zboží, které bylo propuštěno do některého z celních režimů

 • pojistným nebezpečím se rozumí vznik celního dluhu z činnosti pojištěného, pokud se pojištěný (držitel záruky) podle rozhodnutí příslušného celního úřadu stal dlužníkem a toto rozhodnutí se stalo vykonatelným

 • při vzniku pojistné události se pojistné plnění vyplácí celnímu orgánu

Hlavní výhody:

 • Záruky na zajištění celního dluhu jsou plnohodnotnou alternativou bankovních záruk vydávaných bankami.
 • pojistná záruka se na rozdíl od bankovního ručení nechová vůči klientovi jako úvěr, nesnižuje úvěrovou linku – můžete si tedy od banky půjčit více peněz – a nevstupuje do účetnictví pojištěného jako případný finanční závazek
 • pojištěný (držitel záruky) hradí pouze pojistné, žádné další poplatky
 • rychlé zpracování nabídky, vstřícnější přístup k pojištěnému (držiteli záruky) než v bance
 • flexibilita zajištění případného pojistného plnění

Katerina_Slapnickova

Kateřina Slapničková

Underwriter
+420 728 699 503
katerina.slapnickova@cee-specialty.eu

 

 

 

 

  

Iveta Ille Hofmannová

Iveta Ille Hofmannová

Odborná poradkyně
+420 603 543 215
ih@cee-specialty.eu

 

 

 

 

 

Jana_Zarybnicka

Jana Zárybnická

Senior Cargo Underwriter

+420 777 801 062

jana.zarybnicka@cee-specialty.eu